Instrucţiuni de navigare în turul virtual:

În interiorul turului există, după caz, zone prin care se face trecerea de la un punct de observaţie la altul, printr-un click. Zonele sunt marcate prin text (de ex.: altarul, naosul, curtea bisericii etc.), însoţit de specificaţia „click aici”.

Butoanele de navigare:

acasaHome – trimitere la pagina principală

left right up downSăgeţi de navigare în turul virtual. Navigarea se mai poate face cu săgeţile tastaturii sau cu mouse-ul, ţinând butonul stâng apăsat

zoomin zoomoutZoom in/out – permite mărirea sau micşorarea imaginii

autorotateAutorotation – rotirea automată a imaginii

infoInformaţii privind autorii turului virtual

movemodeSchimbarea modului de control al navigării

fullscreenFullscreen – afişarea imaginii pe tot ecranul

bisericafilmRedarea filmării aeriene a bisericii (acolo unde ea există)